Επιλογή Σελίδας

Business events

Η μεγάλη εμπειρία

Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε σε διοργανώσεις, παρέχοντας υποστήριξη στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προβολή επαγγελματικών εκδηλωσεων.

Οι υπηρεσίες μας:

Event marketing wich creates experiences

Γνωρίζοντας τα οφέλη των events για την επιχείρησή σας, αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Διαχείρισής τους. Εφαρμόζοντας μια 360° προσέγγιση στο πλάνο προώθησης, ενεργοποιούμε όλα τα απαραίτητα Online & Offline μέσα που θα φέρουν τα ιδανικά αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίας μας καλύπτουν:

– Branding
– Προγραμματισμός
– Γραμματειακή Υποστήριξη & Τουριστική Υποστήριξη
– Γραφείο τύπου |  Επικοινωνία & Προβολή
– Χορηγικό Πρόγραμμα
– Αναζήτηση Χορηγών
– Εθιμοτυπία

Εμπορικές Εκθέσεις

Open space events

Συνέδρια

e – publications

Υπηρεσίες:

Ειδικές Εκδόσεις

Περιοδικα
Βιβλια
Τεχνικα Εγχειριδια

Εκθέσεις

Ισολογισμοί
Απολογισμοί Κοινωνικής Ευθύνης
Score cats
Case Studies

e – Publications

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν μία ηλεκτρονική έκδοση. Από το σχεδιασμό (concept, layout), την ανάπτυξη & τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Technical editions

MAKING THE IMPOSSIBLE POSSIBLE. THAT’S WHAT WE DO.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στη δημιουργία ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων από το σχεδιασμό (concept, lay out), την ανάπτυξη (development) και την παραγωγή – τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Ανάπτυξη περιεχομένου

Σχεδιασμός &
Εφαρμογή

Υποστήριξη &
Διαχείριση

Υπηρεσίες:

Ειδικές Εκδόσεις

Περιοδικα
Βιβλια
Τεχνικα Εγχειριδια

Εκθέσεις

Ισολογισμοί
Απολογισμοί Κοινωνικής Ευθύνης
Score cats
Case Studies

e – Publications

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν μία ηλεκτρονική έκδοση. Από το σχεδιασμό (concept, layout), την ανάπτυξη & τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Pin It on Pinterest