Επιλογή Σελίδας

Technical editions

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στη δημιουργία ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων, από το σχεδιασμό (concept, layout), την ανάπτυξη (development) και την παραγωγή έως τη φιλοξενία στους server μας.

Οι υπηρεσίες μας:

Ειδικές Εκδόσεις

Σχεδιάζουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε ειδικές εκδόσεις, με πιστότητα στην εταιρική ταυτότητα και το περιεχόμενο που επιθυμείτε.

Περιοδικά
Βιβλία
Τεχνικά Εγχειρίδια

e – publications

Εκθέσεις – Reports

Συλλέγουμε και διαμορφώνουμε τα κατάλληλα data παρουσιάζοντάς τα με κατανοητό και λεπτομερές τρόπο, έτσι ώστε να αναδεικνύουν την έκθεση/report που χρειάζεστε.

Ισολογισμοί
Απολογισμοί Κοινωνικής Ευθύνης
Score cards
Case Studies

e – publications

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στη δημιουργία ηλεκτρονικών & έντυπων εκδόσεων, από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την παραγωγή έως και τη φιλοξενία στους server μας.

Οι εκδόσεις μας:

Υπηρεσίες:

Ειδικές Εκδόσεις

Περιοδικα
Βιβλια
Τεχνικα Εγχειριδια

Εκθέσεις

Ισολογισμοί
Απολογισμοί Κοινωνικής Ευθύνης
Score cats
Case Studies

e – Publications

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν μία ηλεκτρονική έκδοση. Από το σχεδιασμό (concept, layout), την ανάπτυξη & τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Technical editions

MAKING THE IMPOSSIBLE POSSIBLE. THAT’S WHAT WE DO.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στη δημιουργία ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων από το σχεδιασμό (concept, lay out), την ανάπτυξη (development) και την παραγωγή – τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Ανάπτυξη περιεχομένου

Σχεδιασμός &
Εφαρμογή

Υποστήριξη &
Διαχείριση

Υπηρεσίες:

Ειδικές Εκδόσεις

Περιοδικα
Βιβλια
Τεχνικα Εγχειριδια

Εκθέσεις

Ισολογισμοί
Απολογισμοί Κοινωνικής Ευθύνης
Score cats
Case Studies

e – Publications

Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν μία ηλεκτρονική έκδοση. Από το σχεδιασμό (concept, layout), την ανάπτυξη & τέλος, τη φιλοξενία στους server μας.

Pin It on Pinterest